{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

Cửa hàng của Ruan đồng thương hiệu với Chuangyu

Welcome

Bà chủ nhà là 阮氏

SubtitlNguyễn Thị Yi Ninh, đến từ TP.HCM, thích kết bạn với mọi ngườie

阮氏翊寧,來自胡志明市, 喜歡跟大家交朋友

Apple / 蘋果

【福利品】APPLE iPhone 7 256GB 4.7吋
【福利品】APPLE iPhone 7 256GB 4.7吋
【福利品】APPLE iPhone 7 256GB 4.7吋
NT$3,200
NT$32,500
【福利品】Apple iPhone 6 64GB 4.7吋
【福利品】Apple iPhone 6 64GB 4.7吋
【福利品】Apple iPhone 6 64GB 4.7吋
NT$1,300 ~ NT$1,500
NT$25,900
【福利品】Apple iPhone 15 512GB 6.1吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 15 512GB 6.1吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 15 512GB 6.1吋 (5G)
NT$32,000
NT$40,400
【福利品】Apple iPhone 11 Pro 512GB 5.8吋【限量贈保貼|數量有限送完為止】
【福利品】Apple iPhone 11 Pro 512GB 5.8吋【限量贈保貼|數量有限送完為止】
【福利品】Apple iPhone 11 Pro 512GB 5.8吋【限量贈保貼|數量有限送完為止】
NT$10,700
NT$48,400
【福利品】Apple iPhone 11 Pro Max 512GB 6.5吋【限量贈保貼|數量有限送完為止】
【福利品】Apple iPhone 11 Pro Max 512GB 6.5吋【限量贈保貼|數量有限送完為止】
【福利品】Apple iPhone 11 Pro Max 512GB 6.5吋【限量贈保貼|數量有限送完為止】
NT$12,500 ~ NT$15,500
NT$52,400
【福利品】APPLE iPhone 8 128GB 4.7吋 (2019)
【福利品】APPLE iPhone 8 128GB 4.7吋 (2019)
【福利品】APPLE iPhone 8 128GB 4.7吋 (2019)
NT$3,400 ~ NT$4,800
NT$17,900
【福利品】Apple iPhone 13 mini 512GB 5.4吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 13 mini 512GB 5.4吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 13 mini 512GB 5.4吋 (5G)
NT$16,500 ~ NT$18,500
NT$31,400
【福利品】Apple iPhone 15 Plus 512GB 6.7吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 15 Plus 512GB 6.7吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 15 Plus 512GB 6.7吋 (5G)
NT$36,500
NT$43,400
【福利品】Apple iPhone 15 Pro Max 512GB (5G)
【福利品】Apple iPhone 15 Pro Max 512GB (5G)
【福利品】Apple iPhone 15 Pro Max 512GB (5G)
NT$42,500
NT$51,900
【福利品】Apple iPhone 15 Pro Max 256GB 6.7吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 15 Pro Max 256GB 6.7吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 15 Pro Max 256GB 6.7吋 (5G)
NT$35,500 ~ NT$37,500
NT$44,900
【福利品】Apple iPhone 15 Plus 256GB 6.7吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 15 Plus 256GB 6.7吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 15 Plus 256GB 6.7吋 (5G)
NT$29,900
NT$36,400
【福利品】Apple iPhone 15 Pro 512GB 6.1吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 15 Pro 512GB 6.1吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 15 Pro 512GB 6.1吋 (5G)
NT$38,500
NT$47,400
【福利品】Apple iPhone 15 Pro Max 1TB (5G)
【福利品】Apple iPhone 15 Pro Max 1TB (5G)
【福利品】Apple iPhone 15 Pro Max 1TB (5G)
NT$46,500
NT$58,900
【福利品】Apple iPhone 15 Pro 128GB 6.1吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 15 Pro 128GB 6.1吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 15 Pro 128GB 6.1吋 (5G)
NT$28,900 ~ NT$29,900
NT$36,900
【福利品】Apple iPhone 15 128GB 6.1吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 15 128GB 6.1吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 15 128GB 6.1吋 (5G)
NT$20,500 ~ NT$23,500
NT$29,900
【福利品】Apple iPhone 15 Pro 256GB 6.1吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 15 Pro 256GB 6.1吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 15 Pro 256GB 6.1吋 (5G)
NT$32,500 ~ NT$33,500
NT$40,400
【福利品】APPLE iPhone XS Max 64GB 6.5吋【限量贈保貼|數量有限送完為止】
【福利品】APPLE iPhone XS Max 64GB 6.5吋【限量贈保貼|數量有限送完為止】
【福利品】APPLE iPhone XS Max 64GB 6.5吋【限量贈保貼|數量有限送完為止】
NT$7,600 ~ NT$9,700
NT$39,900
【福利品】Apple iPhone 13 Pro 1TB 6.1吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 13 Pro 1TB 6.1吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 13 Pro 1TB 6.1吋 (5G)
NT$23,900 ~ NT$25,900
NT$50,400
【福利品】Apple iPhone 14 Pro Max 128GB 6.7吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 14 Pro Max 128GB 6.7吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 14 Pro Max 128GB 6.7吋 (5G)
NT$28,500 ~ NT$30,500
NT$38,900
【福利品】Apple iPhone 14 Plus 256GB 6.7吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 14 Plus 256GB 6.7吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 14 Plus 256GB 6.7吋 (5G)
NT$23,500 ~ NT$25,500
NT$33,400
【福利品】Apple iPhone 14 Pro Max 1TB 6.7吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 14 Pro Max 1TB 6.7吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 14 Pro Max 1TB 6.7吋 (5G)
NT$34,500 ~ NT$35,500
NT$56,400
【福利品】Apple iPhone 14 Pro 1TB 6.1吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 14 Pro 1TB 6.1吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 14 Pro 1TB 6.1吋 (5G)
NT$33,900 ~ NT$35,900
NT$52,400
【福利品】Apple iPhone 14 Pro 512GB 6.1吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 14 Pro 512GB 6.1吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 14 Pro 512GB 6.1吋 (5G)
NT$27,900 ~ NT$29,900
NT$45,400
【福利品】Apple iPhone 14 Pro 128GB 6.1吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 14 Pro 128GB 6.1吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 14 Pro 128GB 6.1吋 (5G)
NT$21,900 ~ NT$23,900
NT$34,900
【福利品】Apple iPhone 14 Pro 256GB 6.1吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 14 Pro 256GB 6.1吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 14 Pro 256GB 6.1吋 (5G)
NT$24,900 ~ NT$25,900
NT$38,400
【福利品】Apple iPhone 14 Plus 128GB 6.7吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 14 Plus 128GB 6.7吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 14 Plus 128GB 6.7吋 (5G)
NT$20,000 ~ NT$22,000
NT$29,900
【福利品】APPLE iPhone SE3 256GB 4.7吋 (5G) (2022)
【福利品】APPLE iPhone SE3 256GB 4.7吋 (5G) (2022)
【福利品】APPLE iPhone SE3 256GB 4.7吋 (5G) (2022)
NT$11,000 ~ NT$12,800
NT$20,000
【福利品】Apple iPhone 14 Pro Max 256GB 6.7吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 14 Pro Max 256GB 6.7吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 14 Pro Max 256GB 6.7吋 (5G)
NT$29,900 ~ NT$32,900
NT$42,400
【福利品】Apple iPhone 14 256GB 6.1吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 14 256GB 6.1吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 14 256GB 6.1吋 (5G)
NT$20,000 ~ NT$22,000
NT$29,400
【福利品】Apple iPhone 14 Pro Max 512GB 6.7吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 14 Pro Max 512GB 6.7吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 14 Pro Max 512GB 6.7吋 (5G)
NT$31,900 ~ NT$32,900
NT$49,400
【福利品】Apple iPhone 14 128GB 6.1吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 14 128GB 6.1吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 14 128GB 6.1吋 (5G)
NT$16,000 ~ NT$19,000
NT$25,900
【福利品】APPLE iPhone XR 64GB 6.1吋
【福利品】APPLE iPhone XR 64GB 6.1吋
【福利品】APPLE iPhone XR 64GB 6.1吋
NT$4,999 ~ NT$6,222
NT$16,900
【福利品】Apple iPhone XR 128GB 6.1吋
【福利品】Apple iPhone XR 128GB 6.1吋
【福利品】Apple iPhone XR 128GB 6.1吋
NT$5,888 ~ NT$6,999
NT$18,500
【福利品】Apple iPhone XR 256GB 6.1吋
【福利品】Apple iPhone XR 256GB 6.1吋
【福利品】Apple iPhone XR 256GB 6.1吋
NT$6,300 ~ NT$7,500
NT$32,500
【福利品】APPLE iPhone X 64GB 5.8吋
【福利品】APPLE iPhone X 64GB 5.8吋
【福利品】APPLE iPhone X 64GB 5.8吋
NT$4,200 ~ NT$5,700
NT$35,900
【福利品】Apple iPhone 13 Pro Max 1TB 6.7吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 13 Pro Max 1TB 6.7吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 13 Pro Max 1TB 6.7吋 (5G)
NT$26,500 ~ NT$27,500
NT$54,400
【福利品】Apple iPhone 13 Pro Max 128GB 6.7吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 13 Pro Max 128GB 6.7吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 13 Pro Max 128GB 6.7吋 (5G)
NT$19,500 ~ NT$21,500
NT$36,900
【福利品】APPLE iPhone SE3 128GB 4.7吋 (5G) (2022)
【福利品】APPLE iPhone SE3 128GB 4.7吋 (5G) (2022)
【福利品】APPLE iPhone SE3 128GB 4.7吋 (5G) (2022)
NT$7,700 ~ NT$10,000
NT$16,500
【福利品】APPLE iPhone SE3 64GB 4.7吋 (5G) (2022)
【福利品】APPLE iPhone SE3 64GB 4.7吋 (5G) (2022)
【福利品】APPLE iPhone SE3 64GB 4.7吋 (5G) (2022)
NT$7,500 ~ NT$8,900
NT$14,900
【福利品】Apple iPhone 13 128GB 6.1吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 13 128GB 6.1吋 (5G)
【福利品】Apple iPhone 13 128GB 6.1吋 (5G)
NT$13,333 ~ NT$14,888
NT$21,900

【Khuyến nghị phổ biến / 熱門推薦】

【全新品】PureGear 普格爾 Samsung S23系列 軍規透明殼 美國軍規防摔選認證 SGS奈米銀抗菌技術
【全新品】PureGear 普格爾 Samsung S23系列 軍規透明殼 美國軍規防摔選認證 SGS奈米銀抗菌技術
【全新品】PureGear 普格爾 Samsung S23系列 軍規透明殼 美國軍規防摔選認證 SGS奈米銀抗菌技術
NT$890
NT$990
【福利品│國際版】Samsung Galaxy S22 8+128GB 6.1吋 (5G) 鋁合金邊框 超清晰玻璃
【福利品│國際版】Samsung Galaxy S22 8+128GB 6.1吋 (5G) 鋁合金邊框 超清晰玻璃
【福利品│國際版】Samsung Galaxy S22 8+128GB 6.1吋 (5G) 鋁合金邊框 超清晰玻璃
NT$9,800
NT$24,900
【福利品】OPPO Reno11 F 8+256GB 6.7吋 (5G) 67W閃充 生成式AI 4K超清晰錄影
【福利品】OPPO Reno11 F 8+256GB 6.7吋 (5G) 67W閃充 生成式AI 4K超清晰錄影
【福利品】OPPO Reno11 F 8+256GB 6.7吋 (5G) 67W閃充 生成式AI 4K超清晰錄影
NT$7,500
NT$11,990
【福利品】Sony Xperia 5 V 8+256GB 6.1吋 (5G) 影片製作器 小巧機身設計
【福利品】Sony Xperia 5 V 8+256GB 6.1吋 (5G) 影片製作器 小巧機身設計
【福利品】Sony Xperia 5 V 8+256GB 6.1吋 (5G) 影片製作器 小巧機身設計
NT$16,900 ~ NT$17,900
NT$32,900
【全新品│國際版】Xiaomi 小米 MIX Fold 3 12+256GB 6.56吋 (5G) 立體雙聲 超窄金屬邊
【全新品│國際版】Xiaomi 小米 MIX Fold 3 12+256GB 6.56吋 (5G) 立體雙聲 超窄金屬邊
【全新品│國際版】Xiaomi 小米 MIX Fold 3 12+256GB 6.56吋 (5G) 立體雙聲 超窄金屬邊
NT$33,333
【福利品】Xiaomi 高溫無線洗地機 W10 Ultra 三重清潔力乾濕兩用 高溫軟化頑強汙漬
【福利品】Xiaomi 高溫無線洗地機 W10 Ultra 三重清潔力乾濕兩用 高溫軟化頑強汙漬
【福利品】Xiaomi 高溫無線洗地機 W10 Ultra 三重清潔力乾濕兩用 高溫軟化頑強汙漬
NT$8,600
NT$20,995