{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

A系列

【福利品】SAMSUNG Galaxy A33 6G+128GB 6.4吋 (5G) (2024好運龍來-可加價購精美套組)
【福利品】SAMSUNG Galaxy A33 6G+128GB 6.4吋 (5G) (2024好運龍來-可加價購精美套組)
【福利品】SAMSUNG Galaxy A33 6G+128GB 6.4吋 (5G) (2024好運龍來-可加價購精美套組)
NT$4,999
NT$11,990
【福利品】SAMSUNG Galaxy A22 4+128GB 6.6吋 (5G)  (2024好運龍來-可加價購精美套組)
【福利品】SAMSUNG Galaxy A22 4+128GB 6.6吋 (5G)  (2024好運龍來-可加價購精美套組)
【福利品】SAMSUNG Galaxy A22 4+128GB 6.6吋 (5G) (2024好運龍來-可加價購精美套組)
NT$4,333
NT$7,990
【福利品】SAMSUNG Galaxy A22 4+64GB 6.6吋 (5G) (2024好運龍來-可加價購精美套組)
【福利品】SAMSUNG Galaxy A22 4+64GB 6.6吋 (5G) (2024好運龍來-可加價購精美套組)
【福利品】SAMSUNG Galaxy A22 4+64GB 6.6吋 (5G) (2024好運龍來-可加價購精美套組)
NT$3,777
NT$6,990
【福利品】Samsung Galaxy A42 8+128GB 6.6吋 (5G) 4鏡頭主相機 橫向幾何背蓋
【福利品】Samsung Galaxy A42 8+128GB 6.6吋 (5G) 4鏡頭主相機 橫向幾何背蓋
【福利品】Samsung Galaxy A42 8+128GB 6.6吋 (5G) 4鏡頭主相機 橫向幾何背蓋
NT$3,800
NT$13,990
【福利品】6.5吋  Samsung Galaxy A13 (5G) 4+64G  大電量 三鏡頭
【福利品】6.5吋  Samsung Galaxy A13 (5G) 4+64G  大電量 三鏡頭
【福利品】6.5吋 Samsung Galaxy A13 (5G) 4+64G 大電量 三鏡頭
NT$3,100
NT$6,990
【福利品】 SAMSUNG Galaxy A32 4+64G   6.5吋 4鏡頭大電量
【福利品】 SAMSUNG Galaxy A32 4+64G   6.5吋 4鏡頭大電量
【福利品】 SAMSUNG Galaxy A32 4+64G 6.5吋 4鏡頭大電量
NT$3,400 ~ NT$4,300
NT$8,490
【福利品】6.4吋 Samsung Galaxy A20 3+32G 無邊際螢幕設計 雙卡雙待 NFC
【福利品】6.4吋 Samsung Galaxy A20 3+32G 無邊際螢幕設計 雙卡雙待 NFC
【福利品】6.4吋 Samsung Galaxy A20 3+32G 無邊際螢幕設計 雙卡雙待 NFC
NT$1,900
NT$5,990
【福利品】 SAMSUNG Galaxy A32 6+128GB 6.5吋 豆豆機
【福利品】 SAMSUNG Galaxy A32 6+128GB 6.5吋 豆豆機
【福利品】 SAMSUNG Galaxy A32 6+128GB 6.5吋 豆豆機
NT$3,800 ~ NT$5,300
NT$9,990
【福利品】SAMSUNG Galaxy A22 4+128GB 6.6吋 (5G)
【福利品】SAMSUNG Galaxy A22 4+128GB 6.6吋 (5G)
【福利品】SAMSUNG Galaxy A22 4+128GB 6.6吋 (5G)
NT$3,555 ~ NT$4,333
NT$7,990
【福利品】SAMSUNG Galaxy A33 8G+128GB
【福利品】SAMSUNG Galaxy A33 8G+128GB
【福利品】SAMSUNG Galaxy A33 8G+128GB
NT$5,300 ~ NT$6,500
NT$12,990
【福利品】SAMSUNG Galaxy A22 4+64GB 6.6吋 (5G)
【福利品】SAMSUNG Galaxy A22 4+64GB 6.6吋 (5G)
【福利品】SAMSUNG Galaxy A22 4+64GB 6.6吋 (5G)
NT$3,222 ~ NT$4,000
NT$6,990
【福利品】SAMSUNG Galaxy A33 6G+128GB
【福利品】SAMSUNG Galaxy A33 6G+128GB
【福利品】SAMSUNG Galaxy A33 6G+128GB
NT$4,777 ~ NT$5,222
NT$11,990
【福利品】SAMSUNG Galaxy A53 8+256GB
【福利品】SAMSUNG Galaxy A53 8+256GB
【福利品】SAMSUNG Galaxy A53 8+256GB
NT$5,800 ~ NT$7,000
NT$15,990
【福利品】SAMSUNG Galaxy A53 8+128GB
【福利品】SAMSUNG Galaxy A53 8+128GB
【福利品】SAMSUNG Galaxy A53 8+128GB
NT$5,100 ~ NT$6,800
NT$14,990
【福利品】SAMSUNG Galaxy A51 6+128GB (5G)
【福利品】SAMSUNG Galaxy A51 6+128GB (5G)
【福利品】SAMSUNG Galaxy A51 6+128GB (5G)
NT$3,300 ~ NT$3,700
NT$16,900
【福利品】SAMSUNG Galaxy A52s 8+256GB 6.5吋
【福利品】SAMSUNG Galaxy A52s 8+256GB 6.5吋
【福利品】SAMSUNG Galaxy A52s 8+256GB 6.5吋
NT$5,800 ~ NT$7,000
NT$15,990
【福利品】SAMSUNG Galaxy A52s 6+128GB 6.5吋 (5G)
【福利品】SAMSUNG Galaxy A52s 6+128GB 6.5吋 (5G)
【福利品】SAMSUNG Galaxy A52s 6+128GB 6.5吋 (5G)
NT$5,200 ~ NT$5,700
NT$13,990
【福利品】SAMSUNG Galaxy A52 8+256GB 6.5吋 (5G)
【福利品】SAMSUNG Galaxy A52 8+256GB 6.5吋 (5G)
【福利品】SAMSUNG Galaxy A52 8+256GB 6.5吋 (5G)
NT$4,900 ~ NT$6,000
NT$15,990
【福利品】SAMSUNG Galaxy A52 6+128GB 6.5吋 (5G)
【福利品】SAMSUNG Galaxy A52 6+128GB 6.5吋 (5G)
【福利品】SAMSUNG Galaxy A52 6+128GB 6.5吋 (5G)
NT$4,300 ~ NT$4,800
NT$13,990
【福利品】SAMSUNG Galaxy A71 8+128GB 6.7吋 (5G) 人像美顏 臉部辨識 [A716]
【福利品】SAMSUNG Galaxy A71 8+128GB 6.7吋 (5G) 人像美顏 臉部辨識 [A716]
【福利品】SAMSUNG Galaxy A71 8+128GB 6.7吋 (5G) 人像美顏 臉部辨識 [A716]
NT$4,200
NT$19,900
【福利品】6.5吋 Samsung Galaxy A21s 4+64GB │4G雙卡雙待 獨立三卡槽 大電量
【福利品】6.5吋 Samsung Galaxy A21s 4+64GB │4G雙卡雙待 獨立三卡槽 大電量
【福利品】6.5吋 Samsung Galaxy A21s 4+64GB │4G雙卡雙待 獨立三卡槽 大電量
NT$2,900 ~ NT$3,700
NT$6,990